Imbak para sa Nagtahan Bridge

TULAY NG NAGTAHAN

Posted in Si Istik sa kanyang bayan with tags , , , , on Nobyembre 26, 2011 by batangistik

Tulay sa ibabaw ng Ilog Pasig

Araw-araw sa madaling araw sa paglabas palang ng bahay ni Batang Istik ang masarap na simoy ng hangin mula sa ilog pasig (oo malinis na ang ilog pasig) ang bubungad sa iyo.

Doon matatanaw mo na rin ang magagandang ilaw sa itaas ng Tulay ng Nagatahan.

Ang Sarap pagmasdan, nakadarama ka ng saglit na kapayapaan. At mapapansin na malaki na ang pinagbago ng Ilog Pasig kumpara noon. Sana magtuloy-tuloy na ang pagiging masigla ng Ilog Pasig, kasabay ng masasayang taong nagdadaan sa itaas ng tulay ng Nagtahan 🙂