Imbak para sa moon star phenomenon

Lunar Occultation of Venus

Posted in Malungkot na gabi with tags , , , , on Mayo 17, 2010 by batangistik