Archive for the Picture Picture Category

ANG MAKATI SA SKYWAY

Posted in Picture Picture, Uncategorized with tags , , , , , , on Nobyembre 24, 2011 by batangistik
Mga Gusali sa Lungsod ng Makati

Halos 12 beses sa loob ng isang linggo ang nilalakbay ni Batang Istik sa kaitaas ng Skyway -balikan.

Katumbas ito ng duse-dosenang katang isip na nabubuo habang na sa loob ng Bus pa-Alabang.
Laging nauupo si Istik kaliwang upuan ng bus kapag pupuntang Alabang at sa Kanan naman kapag pabalik na ng Maynila. Gustung-gusto ko kasing nakikita ang nagtataasang gusali ng Makati.
 
Sana, balang araw, maitayo na dito ang isa sa pinaka-matataas na gusali sa buong mundo. Ang ganda-ganda sigurong pagmasdan nun kapag nasa taas ka ng Skyway.